"Journal of surgery and trauma" بصورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود. این فصلنامه از سال  1392توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منتشرشده است و در سال 1394 موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردیده است.

شاپا: 23454873

صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

مدیر مسؤول: آقای دکتر احمد آموزشی

سردبیر: آقای دکتر  مهران هیراد فر

مدیر اجرایی: خانم زهرا آموزشی

کارشناس اجرایی: آقای مهدی حیدری

 

این مجله آمادگی خود را جهت انتشار مقالات اصیل پژوهشی، مروری، نامه به سردبیر و گزارش کوتاه در حیطه‌های مختلف جراحی و تروما اعلام می‌نماید.شایان ذکر است این مجله در حال حاضر در پایگاه‌های اطلاعاتی ISC، SID، Magiran، ،Open J-Gate، Index Copernicus، Barakatkns، Google Scholar،ROAD، نمایه می‌گردد و در حال پیگیری مراحل نمایه‌سازی در نمایه‌های معتبر بین‌المللی است.پژوهشگران محترم میتوانند مقالات خود را در انواع حیطه های جراحی و ترومابه زبان انگلیسی از طریق وب‌سایت مجله به آدرس jsurgery.bums.ac.ir  ارسال نمایند.

 

این نشریه متعهد به اعمال اخلاق نشر بر اساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر  و همچنین راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی است.

تلفن : 05632381214 داخلی(1214)

09335613482

ایمیل:  jsurgery@bums.ac.ir

 
کپی لینک کوتاه :